ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ ที่มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
#ฐานการเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร
#ฐานการเรียนรู้อาชีพพอเพียงหล่อเลี้ยงตน
#ฐานการเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก
#ฐานการเรียนรู้การอ่านสร้างชีวิตปลูจิตพอเพียง
#ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน